Magyar Diaszpóra Tanács - VI. ülés - Zárónyilatkozat

Tisztelt Kerekasztal-Tagok, kedves Barátok!

A Magyar Diaszpóra Tanács novembervégi 6. ülés résztvevöi alábbi zárónyilatkozatot fogadták el. Érdemes figyelmesen olvasni, mert többek között kihangsúlyozza a külképviseletekkel való együttmüködés fontosságát és a Körösi Csoma Sándor Program ösztöndíjasainak segítö szándékát.

Üdvözlettel

Radda István

Magyar Diaszpóra Tanács

VI. ülés

Zárónyilatkozat

 

 

Az elmúlt években közösen dolgoztunk azon, hogy a diaszpóra magyarsága megerősödjön, a világban szétszóródott magyar közösségek tagjai megtapasztalhassák, hogy az egységes magyar nemzet teljes jogú tagjai. Az anyaország és a diaszpóra kapcsolatának alapja a kölcsönös együttműködés, amely a diaszpórában élők aktív, cselekvő részvételét feltételezi. A diaszpóra magyarságának speciális helyzete szükségessé teszi, hogy stratégiai alapokra helyezzük a diaszpóra közösségekről való gondolkodást: áttekintve az eddig elvégzett munkát, közösen határozzuk meg azokat az irányokat, amelyek mentén a jövőben alakítani kívánjuk közös ügyeinket.

 

A Magyar Diaszpóra Tanács tagjai a következő elvekben és célokban állapodnak meg:

 

 

 

A Magyar Diaszpóra Tanács tagjai kinyilvánítják elkötelezettségüket a fentiekben rögzített elvek érvényre juttatásában, a kijelölt feladatok elvégzésében.

 

Budapest, 2016. november 30.

Január - Február 2017,